Sách 30 đề thi viết luận tiếng Anh B1, B2 Vstep

check Tiếp cận các chủ đề thường gặp trong kỳ thi viết luận Vstep

check Các chủ đề viết luận dễ lặp lại trong kỳ thi thực tế

check Đầy đủ phân tích đề bài, dàn ý, bài viết mẫu, từ vựng trình độ B2, C1

check Dễ dàng thi đạt hơn vì điểm viết luận gấp đôi điểm viết thư

Sách 30 đề thi viết luận tiếng Anh B1, B2 Vstep
Sách 30 đề thi viết luận tiếng Anh B1, B2 Vstep
Sách 30 đề thi viết luận tiếng Anh B1, B2 Vstep
Sách 30 đề thi viết luận tiếng Anh B1, B2 Vstep
Sách 30 đề thi viết luận tiếng Anh B1, B2 Vstep

Khó khăn mà thí sinh
thường gặp khi viết luận Vstep

check Chủ đề bài thi viết Vstep rất rộng

check Bí ý tưởng phát triển ý bài viết luận

check Không đủ từ vựng hoàn thành 250 từ theo yêu cầu bài viết

Quyển sách này sẽ giúp bạn

Để giúp bạn chuẩn bị tốt cho kỳ thi viết luận tiếng Anh Vstep, đội ngũ Vivian đã biên soạn và kết hợp với Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội xuất bản thành công ấn phẩm “30 đề thi viết luận tiếng Anh B1, B2 Vstep” tổng hợp những bài viết luận gần đây của các đơn vị tổ chức. Sách gồm 30 đề thi viết luận thuộc 4 dạng bài thi viết luận thường gặp trong kỳ thi Vstep.

Đề thi

30 bộ đề thi viết luận trong kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh B1, B2, C1 theo định dạng Vstep được tổ chức tại các trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phân tích đề bài

Giúp bạn nắm được dạng bài viết luận để biết cách triển khai bài viết.
Sách 30 đề thi viết luận tiếng Anh B1, B2 Vstep đề thi viết
Sách 30 đề thi viết luận tiếng Anh B1, B2 Vstep Dàn ý bài viết

Dàn ý chi tiết cho trình độ B1, B2

Là khung xương của bài viết giúp bạn có thêm một số ý chính, các ý triển khai bài viết (ví dụ, lí do, kết quả…)

Bài viết mẫu trình độ B1, B2

Giúp bạn hình dung cách triển khai bài viết hoàn chỉnh từ dàn ý chi tiết được gợi ý.
Sách 30 đề thi viết luận tiếng Anh B1, B2 Vstep - bài viết mẫu
Sách 30 đề thi viết luận tiếng Anh B1, B2 Vstep - học từ vựng B2

Từ vựng trình độ tiếng Anh B2

Liệt kê những từ vựng, cụm từ vựng đạt cấp độ B2, C1 giúp bạn bổ trợ từ vựng hiếm gặp để dễ dàng đạt được mục tiêu B2 với kỹ năng Nói và Viết.

Đặt sách ngay để dễ dàng thi đạt

Ngoài 30 bộ đề thi viết luận mẫu, cuốn sách cũng cung cấp thêm cho bạn những thông tin quan trọng về kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh B1, B2 Vstep như định dạng bài thi, cách tính điểm, các trường tổ chức thi chứng chỉ B1, B2 theo định dạng Vstep… Sách 30 đề thi viết luận tiếng Anh B1, B2 Vstep chắc chắn sẽ là tài liệu ôn thi Vstep không thể thiếu dành cho các bạn chuẩn thị dự thi.

Đăng ký thông tin để chúng tôi gửi sách tới cho bạn

Đăng Ký Sách 30 bộ đề thi Viết Luận